top of page

KONTAKT

Tel. +48 509-254-768

Prezes Zarządu Romuald Wojciech Tustanowski

SIEDZIBA REJESTROWA

Bellagio Development Sp. z o.o.

NIP 957-11-36-536

Ul. Zielone Wzgórze 21

80-283 Gdańsk 

SIEDZIBA OPERACYJNA

Spółka wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w  Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał założycielski: 50 000zł

Tel: +48 500-830-632

KRS 0000920086

83-032 Kolnik (koło Pruszcza Gdańskiego)

Ul. Tczewska 38

DZIAŁ SPRZEDAŻY - KOLNIK

marek-swoboda-photography-4airhelpgdansk150072_edited.jpg
bottom of page